JSKD OI Tržič - Zveza kulturnih organizacij Tržič
151
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-151,bridge-core-3.1.8,qode-news-3.0.6,qode-quick-links-2.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-,qode-theme-ver-30.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – OI Tržič

Koordinator območne izpostave

BORIS KUBURIČ

Cankarjeva cesta 1, 4290 Tržič

Tel: 04/ 5924 630

Faks: 04/ 5924 631

E-mail: boris.kuburic@jskd.si

 

(Vodja izpostave Boris Kuburič in predsednik ZKO Tržič David Ahačič. Foto: Dejan Berguš.)

O skladu

Sklad je bil ustanovljen z zakonom leta 1996 kot Sklad RS za kulturne ljubiteljske dejavnosti, od leta 2000 pa se imenuje Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. S skladom je bila postavljena pomembna kulturna mreža, ki pokriva celotno ozemlje Slovenije, sega pa tudi v zamejstvo in mednarodni prostor.

Večina programov in projektov različnih zvrsti in zahtevnosti je namenjenih prostočasnim kulturnim dejavnostim, hkrati pa 59 območnih izpostav sklada s kulturnim posredništvom omogoča dostop do pomembnejših kulturno umetniških dosežkov tudi zunaj večjih urbanih središč.

Sklad je član regionalne kulturne povezave dežel srednje in jugovzhodne Evrope ECuCo in evropske mreže prostočasnih kulturnih organizacij ENVAA (http://www.envaa.org).

Poslanstvo

Kultura za vsak čas – strokovna, organizacijska in finančna podpora kulturnim dejavnostim.

Vizija

Povečati dostopnost kulturnih dobrin in kakovost kulturnega udejstvovanja v celotnem slovenskem kulturnem prostoru.

Dejavnost

Sklad

 • organizira in posreduje kulturne prireditve,
 • pripravlja seminarje , delavnice, tečaje, kolonije,
 • izdaja revije in druge publikacije,
 • na podlagi javnih razpisov in pozivov sofinancira kulturne projekte, manjše investicije v prostore in opremo.
 • podeljuje priznanja za izjemne dosežke in dolgoletno kulturno delo

Sklad pripravlja programe in projekte na naslednjih kulturnih področjih:

 • glasba: zborovstvo in instrumentalna,
 • gledališče in lutke,
 • folklorni programi
 • etno programi
 • likovni programi: kiparstvo, slikarstvo, keramika, fotografija
 • film in video,
 • sodobni ples ,
 • literatura,
 • založništvo.

Organiziranost

Kot določa Akt o ustanovitvi, ima Javni sklad RS za kulturne dejavnosti dva organa in sicer Nadzorni svet in enočlansko upravo – direktorja. Nadzorni svet, ki ga imenuje Vlada RS, ima sedem članov, v sedanjem mandatu so to mag. Franci Pivec, predsednik, Marija Aleš, Ervina Jarc, dr. Janko Malle, Metka Šošteršič, Tone Urbas ter Igor Švara.

Direktor sklada je mag. Marko Repnik.

Sklad ima strokovno službo, ki opravlja strokovne, organizacijske, finančne, administrativne in tehnične naloge, razporejena je na sedežu v Ljubljani in na 59 izpostavah po vsej Sloveniji.

Direktor ima dve vrsti svetovalnih organov:

Strokovne podlage za odločanje direktorja pri izvedbi javnih razpisov in pozivov za sofinanciranje in pripravi programa sklada na nacionalni ravni pripravljajo strokovno programske komisije za glasbeno, gledališko in lutkovno, likovno , folklorno in etno, filmsko, plesno literarno in večzvrstno dejavnost.

Na območnih izpostavah pa se na predlog občin oblikujejo sveti območnih izpostav, ki dajejo predloge in pobude v zvezi z delom izpostav.

Kot posebna organizacijska oblika so se izoblikovale regijske koordinacije – trenutno jih je deset, ki povezujejo območne izpostave določene regije.