Katoliško kulturno izobraževalno prosvetno društvo Križe - Zveza kulturnih organizacij Tržič
264
post-template-default,single,single-post,postid-264,single-format-standard,bridge-core-3.1.8,qode-news-3.0.6,qode-quick-links-2.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-,qode-theme-ver-30.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Katoliško kulturno izobraževalno prosvetno društvo Križe

Ob blagoslovu Kulturnega doma v Križah, ki je bilo 18. junija 1939, je bilo v Gorenjcu zapisano: »Najstarejše društvo katoliške prosvete na celem Kranjskem je postavilo svoj hram«.

V juniju 1896 je kaplan, kasnejši stolni kanonik Jože Volc poklical fante Franca Perka, Janeza Aljančiča, Jerneja Grosa in Janeza Finka in jih spodbujal, kako velika potreba je v Križah po ustanovitvi katoliško kulturnega izobraževalnega prosvetnega društva. Polni navdušenja so zbrali krajane za ustanovitev tega društva. Kar 32 se jih je 6. oktobra 1896 (pred 122 leti) zbralo na ustanovnem občnem zboru in za prvega predsednika potrdilo Jožeta Volca, ki jim je v župnišču odstopil svojo sobo. Ob premestitvi kaplana se je društvo preselilo v sobo Benkove gostilne, leta 1901 pa je po izgradnji nove šole v Križah svoje delovanje izvajalo v stari šoli (v mežnariji). Z novimi prostori je društvo prešlo v obdobje večje razgibanosti. Člani društva so brali knjige, časopise, igrali šah in domino, prirejali igre in zabavne večere. Ustanovili so tudi pevski in tamburaški odsek. Na slovesnosti leta 1902 je društvo dobilo tudi svojo zastavo. Društvo je delovalo neprekinjeno vse do 2. svetovne vojne. Za kratek čas je delovanje prekinilo le leta 1933, ko je kralj prepovedal delovanje društev. Na občnem zboru 23. oktobra 1936 je bila dana pobuda po izgradnji novega kulturnega doma v Križah. Gradnja se je začela na Vidov dan 1937 in se po dveh letih končala z blagoslovom leta 1939. Po zapisu v Gorenjcu Kriški dom stoji na lepi parceli poleg cerkve in je dolg 32 m, širok 17 m in ima 6 kompletnih stanovanj. Dvorana je dolga 12 m, široka 9 m in visoka 6 m. Oder je globok 7 m in ima moško in žensko garderobo ter najbolj moderno električno opremo.

Druga svetovna vojna je prekinila delovanje katoliško kulturnega prosvetnega društva. Vendar se je tradicija igranja iger in izvedb zabavnih večerov nadaljevala vse do leta 1974, ko je zamrla organizirana kulturna dejavnost. Ta je delovala le še v okviru šolske dejavnosti učencev osnovne šole Križe in v sklopu delovanja cerkvenega petja.

  1. februarja 2002 pa je bilo na pobudo cerkvenih pevcev ustanovljeno Kulturno društvo Kruh Križe. Zopet se je popestrila kulturna dejavnost. Kulturni dogodki in predstave se vse do danes vrstijo in bogatijo kulturno dogajanje v kraju.

Slavko Bohinc

Prizor iz ene od predstav gledališkega ansambla KD Kruh Križe (igralca Tereza Gosar in Roman Teran).

Prizor iz ene od predstav gledališkega ansambla KD Kruh Križe (igralca Tereza Gosar in Roman Teran).