Kurnikova priznanja 2022 - Zveza kulturnih organizacij Tržič
1429
post-template-default,single,single-post,postid-1429,single-format-standard,bridge-core-3.1.3,qode-news-3.0.6,qode-quick-links-2.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-,qode-theme-ver-30.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive

Kurnikova priznanja 2022

Zveza kulturnih organizacij Tržič že desetletja zaslužnim ljubiteljskim ustvarjalcem podeljuje nagrade, ki nosijo ime tržiškega pesnika Vojteha Kurnika. Kurnikove značke prejmejo člani društev in ustvarjalci ob jubilejih večletnega kontinuiranega dela, plakete pa posamezniki ali skupine za dolgoletno strokovno delo (bronasta), za posamezne izredne dosežke v zadnji sezoni (srebrna) oz. za izredne ustvarjalne in organizacijske dosežke v daljšem obdobju (zlata). V zadnjih letih podeljujemo tudi jubilejne značke Tržiški zmajček, ki jih za večletno delo lahko prejmejo otroci in mladi do vključno 17. leta starosti. Odbor za nagrade pri Zvezi kulturnih organizacij Tržič je 24. oktobra obravnaval predloge za podelitve Kurnikov jubilejnih značk in plaket za leto 2022, ki so prispeli na javni poziv, in sprejel naslednja sklepa:

Srebrni Kurnikovi plaketi za izredne dosežke v minuli sezoni prejmeta KD Folklorna skupina Karavanke in Anže Bizjak.

– Janez Bodlaj in Branko Sajovic prejmeta posebni jubilejni priznanji ob 60-letnici delovanja v Pihalnem orkestru Tržič.

Jubilejne značke Zveza redno podeljuje na prireditvah posameznih društev, plakete pa običajno na pregledni prireditvi ob Ta veselem dnevu kulture (3. decembra). Letos smo se odločili, da lastne prireditve v tem času ne izvedemo, zato bosta tudi plaketi podeljeni na primernih društvenih prireditvah 26. 11. (KD FS Karavanke) in decembra (na dogodku KUD Ampus).

Obrazložitvi plaket

KULTURNO DRUŠTVO FOLKLORNA SKUPINA KARAVANKE že 56 let ohranja in na domiselne, a verodostojne načine oživlja slovensko ljudsko izročilo. V minuli sezoni 2021/2022 so člani društva izvedli številne projekte, ki so pomembnosti presegajo domače lokalno okolje. Kljub epidemiji in omejitvam, ki jih je ta prinesla, je društvo izvedlo številne projekte, npr. pripravo in izdajo izobraževalnih zgoščenk Plesno izročilo na Slovenskem – Kako razvijati plesnost pri otrocih in odraslih ter Dekliška in ženska pokrivala v folklornih skupinah. Člani so razvili in izdali enkratno družabno igro Etno skrinca, prek katere spoznavamo ljudsko izročilo celotne Slovenije. Koncept so pripravili Saša Me glič, Pija Japelj in dr. Bojan Knific, za ilustracije pa sta poskrbela Anže Bizjak in Nejc Košir. Za letošnjo Šuštarsko nedeljo so v sodelovnju s Tržiškim muzejem, Občino Tržič in tržiškimi čevljarji pripravili modno revijo z naslovom Nekdanji in današnji sloves tržiških čevljarjev s prikazom zgodovinskega razvoja obutve in čevljarske mode. Kot enega od vrhuncev sezone pa smemo šteti uvrstitev Mladinske folklorne skupine na državno Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin, kar je izreden ustvarjalni dosežek, ki presega lokalni pomen in dosega odmevnost v stroki na nacionalni ravni, zato na predlog staršev članov FS Karavanke Kulturnemu društvu FS Karavanke Zveza kulturnih organizacij Tržič podeljuje Srebrno Kurnikovo plaketo.

ANŽE BIZJAK je svoje življenja scela posvetil likovni umetnosti, kot akademski restavrator ter kot strasten ljubiteljski ustvarjalec, zlasti kot član, mentor in predsednik KUD Ampus, ki letos praznuje prvo desetletnico delovanja. Kot glavni oblikovalec in vodja projekta se podpisuje pod nastanek skulpture tržiške zmaja in šuštarske luči ob Sokolnici ter pod proces oživljanja gradu Stari Gutenberg nad Bistrico. Anže Bizjak se je dve leti zapored uvrstil na državno pregledno razstavo in obakrat prejel tudi zlato priznanje: leta 2020 za kiparsko delo EGGO ter leta 2022 za kiparsko delo Pljusk. Anžetove ideje, vizije, zagon in čut do umetnosti ter umetniškega ustvarjanja vsekakor ogromno prispevajo k razvoju kulturne dejavnosti v lokalnem okolju, njegova dela pa so prepoznana in nagrajevana tudi na državni ravni, zato mu na predlog KUD Ampus Zveza kulturnih organizacij Tržič podeljuje Srebrno Kurnikovo plaketo.

 

 

Obrazložitev posebnih jubilejnih priznanj

JANEZ BODLAJ je že 60 let član Pihalnega orkestra Tržič, kjer je poleg vloge v glasbenem sestavu opravljal tudi pomembne upravne naloge, še posebej kot tajnik, v tej vlogi je vztrajal dobrih 32 let. Janez Bodlaj je izreden zgled vztrajnosti, zvestobe skupnosti in neskončne
ustvarjalne energije, zato mu na predlog Pihalnega orkestra Tržič Zveza kulturnih organizacij Tržič podeljuje posebno jubilejno priznanje.

BRANKO SAJOVIC pa je član Pihalnega orkestra z najdaljšim stažem, saj v njem deluje že 61 let. Predlagatelji posebej omenjajo njegovo dragoceno delo pri vzgoji mlajših generacij in vzdrževanju tradicij, ki bi brez njegovega truda že davno zamrle. Tudi njemu za dolgoletno
uspešno delo v pihalnem orkestru Zveza kulturnih organizacij Tržič podeljuje posebno jubilejno priznanje.

 

David Ahačič,
predsednik ZKO Tržič